Activiteiten

slider4

Sherpa activiteiten:
Laat dromen werkelijkheid worden
Sherpa helpt bij strategische herorientatie van kinderopvang

Laat dromen werkelijkheid worden

Sherpa en de inzet van verwondering

Innovatie en transformatie. Deze termen zijn momenteel aan de orde van de dag. Sherpa constateert dat nieuwe ziens- en werkwijzen niet komen van de bestaande orde. Voor innovatie is verwondering nodig. Sherpa gelooft dan ook in de vaardigheid van kinderen tussen de 9 en 12 jaar om buiten de gebaande paden te denken en stimuleert hen om deze bijzondere capaciteit in te zetten bij projecten die beogen maatschappelijke vraagstukken (zoals de energietransitie) op te lossen.

Verwondering. Wanneer heeft u zich voor het laatst verwonderd? Weet u het nog? En hoe lang duurde het voordat uw reactie een ‘Ja, maar…’ reactie was? Volwassenen anno nu hebben geleerd om in systemen (hokjes) te denken. Daarvan hebben we veel geleerd en we hebben er een welvarende maatschappij mee weten te op te bouwen.

Jongeren denken veelal buiten de gebaande paden en hebben nog een ‘open mind’. Hierdoor kunnen ze nieuwe indrukken toelaten zonder vooroordelen. Zonder moeite bekijken ze wat belangrijk of mogelijk is en wat niet.
Met speelse creativiteit, onbevangenheid en nieuwsgierig- heid verwonderen jongeren zich. Die onbevangenheid en creativiteit zorgt ervoor dat jongeren prima ‘out-of-the-box’ denken. Juist daardoor bedenken ze oplossingen die ontwikkelaars, beleidsmakers en ondernemers soms niet zien, omdat die vaak vast zitten in vastgeroeste (werk) patronen.

Twee niveaus
Vanuit deze visie werkt Sherpa met een methodiek  om nieuwe maar ook bestaande initiatieven bij elkaar te brengen, om de onbevangenheid en creativiteit van jongeren op een speelse manier te koppelen aan de wetenschap en de kennis van volwassenen.

  • In de breedte nemen we de maatschappij en al haar vraagstukken als speelveld. Hoe kunnen we de kwaliteit van het leven verbeteren, de milieuproblemen oplossen, de armoede tegen gaan. Geen onderwerp is te groot of te gek.
  • Maar het kan ook veel concreter door alleen te kijken naar de innovatievraag van één specifiek bedrijf of de behoefte van één specifieke groep of zelfs persoon.

Uitgangspunt is dat teams van enthousiaste scholieren zich buigen over het vraagstuk. Sherpa stimuleert de vorming van deze teams en traint coaches die de scholieren helpen bij het onderzoeken van het probleem, het bedenken van een aantal ‘out of the box’ concepten en het presenteren van deze concepten aan een panel van deskundigen.

Push the Button

Deze deskundigen kunnen ondernemers uit een bepaal- de beroepsgroep zijn, maar ook vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, brancheverenigingen, kennisinstellingen of overheden. Het panel van deskundigen kiest uit de gepresenteerde oplossingen 3 tot maximaal 5 concepten die vervolgens door studenten van de Technische Universiteit Eindhoven worden uitgewerkt tot dé oplossing voor het innovatievraagstuk in de vorm van een innovatief product of een nieuwe dienst.

Op deze manier wordt niet alleen de kloof tussen dromen en doen gedicht, maar kunnen jongeren ook ervaren dat techniek in staat is om hun dromen tot werkelijkheid te brengen. Scholieren en studenten ervaren dat zij samen het verschil kunnen maken en met behulp van techniek zaken in beweging kunnen zetten.

Wat zet u in beweging?
Spreekt deze werkwijze u aan? Heeft u een innovatievraagstuk waarvoor een ‘out-of-the-box’ oplossing nodig is of een briljant idee voor maatschappelijke vernieuwing? Dan is het tijd dat ook u in beweging komt! Leg uw vraagstuk neer bij Sherpa en daag de jongeren uit om voor u een knop te bedenken die de oplossing voor uw vraag in beweging zet.

Uw financiële ondersteuning is nodig:
Help mee jongeren een bijdrage te laten leveren aan maatschappelijke vernieuwing en stimuleer de interesse van jongeren voor techniek. Uw bijdrage is nodig:
– Om coaches op te leiden die de scholierenteams kunnen begeleiden.
– Studententeams te creëren voor het bouwen van prototypes.
– Om de teams te faciliteren met achtergrondinformatie en materialen.
– Voor het organiseren van challenges.
– Voor de ontwikkeling van promotiemateriaal voor overheden en het bedrijfsleven.
– Voor de realisatie van innovatieve producten en diensten